TỔ HỖ TRỢ THÔNG QUAN HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

                                                    I. CẤP CỤC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Dương Hoài Phó Cục trưởng - Tổ trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

0903.610.424

2

Trần Hoàng Trọng Kỳ Trưởng phòng - Tổ Phó Phòng Giám sát Quản lý

0909.915.915

3

Vũ Đức Sinh

Chánh Văn phòng - Thành viên

Văn Phòng

0903.017. 234

4

Cao Ngọc Tâm

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

0903.913.015 

5

Lê Tuấn Hải

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng Quản lý rủi ro

0909.348.789

6

Lê Thế Tử

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng CBL&XLVP

0913 851 155

7

Nguyễn Ngọc Đức

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục KTSTQ

0913.850.352 

8

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng Công nghệ thông tin

0983.808.850

9

Phạm Công Minh

Đội trưởng - Thành viên

Đội Kiểm soát Hải quan

0913.941.344

10

Lê Văn Ngọc

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Biên Hòa

0913.742.030

11

Đỗ Thị Hương Sen

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ KCX Long Bình

0949.447.207

12

Ngô Quang Vinh

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Thống Nhất

0909.028.579

13

Phạm Văn Hường

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Long Thành

0913.813.795

14

Phạm Quang Quốc

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Nhơn Trạch

0903.885.895

15

Lê Văn Thọ

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Long Bình Tân

0903.929.580

16

Phan Minh Thuần

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Bình Thuận

0913.713.709

17

Phan Thị Ái Hương

Công chức - Thành viên

Phòng Giám sát Quản lý

0937.682.088

18

Nguyễn Tiến Sơn

Công chức - Thành viên

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

0913.171.777

                                                        II. CẤP CHI CỤC

                                                              1. Chi cục Hải quan Biên Hòa

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Ngọc

Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0913.742.030

2

Nguyễn Đức Vinh

P.Chi cục trưởng

Tổ phó

0913.792.632

3

Trần Văn Thông

P.Chi cục trưởng

Tổ phó

0919.961.991 

4

Nguyễn Hữu Nghị

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ

Thành viên

0989.168.883

5

Phan Nguyễn Diệu Huyền

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0933.010.245

6

Nguyễn Viết Bảo

Công chức

Thành viên

0937.810.234

7

Phạm Thị Hồng Gấm

Công chức

Thành viên

0913.623.746

8

Mai Thị Hồng Ngọc

Công chức

Thành viên

0948.991.545

                                                                        
                                                               2. Chi cục Hải quan Bình Thuận
 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Tạ Hùng Dũng

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0919.961.669

2

Trần Thị Khánh Linh

Công chức

Thành viên

0913.120.268

3

Phạm Hồng Kiên

Công chức

Thành viên

0908.117.889

4

Huỳnh Cao Vũ

Công chức

Thành viên

0919.411.367

5

Lưu Trọng Vũ

Công chức

Thành viên

0888.222.526

                                                                3. Chi cục Hải quan Thống Nhất

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Ngô Quang Vinh

Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0909.028.579

2

Võ Bích Ngọc

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

0905.413.976

3

Võ Minh Cường

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ

Thành viên

0815.051.076

4

Nguyễn Thị Minh Thảo

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0945.353.639

5

Hứa Văn Lý

Công chức

Thành viên

0945.358.388

6

Cao Hồng Thuyết

Công chức

Thành viên

0368.886.899

                                                                4. Chi cục Hải quan Nhơn Trạch

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thành Reng

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0913.941.942

2

Nguyễn Thị Thanh Dung

Đội trưởng Đội NVHQ số 1

Thành viên

0917.232.917

3

Trần Anh Tuấn

Đội trưởng Đội NVHQ số 2

Thành viên

0919.031.103

4

Bùi Thị Như Hằng

Công chức

Thành viên

0918.000.955

5

Nguyễn Công Liêm

Công chức

Thành viên

0983.344.014

6

Trần Thọ Truyền

Công chức

Thành viên

0913.689.898

7

Huỳnh Tấn Bửu Công chức

Thành viên

0989.777.899

8

Nguyễn Sơn Lâm Công chức

Thành viên

0913.791.991

                                                               5. Chi cục Hải quan Long Bình Tân

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Ngô Minh Hải

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0918.058.128

2

Lê Thị Hằng

Công chức

Thành viên

0983.820.387

3

Trần Tuấn Cường

Công chức

Thành viên

0778.954.689

4

Trịnh Tuấn Anh

Công chức

Thành viên

0962.833.873

                                                        6. Chi cục Hải quan KCX Long Bình

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Đỗ Thị Hương Sen

Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0949.447.207

2

Nguyễn Quang Văn

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

0985.045.067

3

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

0913.981.181

4

Trần Trung Hòa

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0908.563.979

5

Huỳnh Văn Tươi

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ

Thành viên

0913.873.797

6

Mai Việt Cường

Công chức

Thành viên

0908.028.282

7

Nguyễn Kim Hoa Công chức

Thành viên

0919.586.519

8

Nguyễn Thanh Ngọc Tuyền Công chức

Thành viên

0907.675.765

9

Phan Thị Hồng Chiên Công chức

Thành viên

0982.212.979

 

                                                             7. Chi cục Hải quan Long Thành

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Minh Cường

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0908.346.151

2

Lê Thị Thanh Bình

Đội trưởng Đội NVHQ số 1

Thành viên

0913.453.161

3

Trần Đình Phương Lâm

Phó Đội trưởng Đội NVHQ số 2

Thành viên

0913.757.311

4

Bùi Vạn Thắng

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0918.001.999

5

Triệu Quang Hải

Công chức

Thành viên

0907.252.587

6

Phạm Viết Nam

Công chức

Thành viên

0908.497.164

7

Trần Hồ Xuân Trúc Công chức

Thành viên

0916.141.278

8

Đặng Mạnh Trí Công chức

Thành viên

0913.655.345

9

Nguyễn Ngọc Bích Công chức

Thành viên

0916.669.988