© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 25/09/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6232/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái xuất, tạm nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Công ty JPR & Associates, Pte Ltd

(Đ/c: số 04 đường 73 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 458/JPR-TCHQ ngày 31/7/2017 của Công ty JPR & Associates., Pte Ltd. (sau đây gọi tắt là Công ty JPR) đề nghị hướng dẫn thủ tục thực hiện tái xuất và tạm nhập tại chỗ lô hàng thiết bị, máy móc để tiếp tục thi công dự án Mở rộng nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi và giảm thủ tục, chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong việc sử dụng lô hàng thiết bị, máy móc để tiếp tục thi công dự án mở rộng nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I nơi mở tờ khai tái xuất và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nơi mở tờ khai tạm nhập để được thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng này mà không có việc vận chuyến hàng hóa trên ra khỏi và từ nước ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam khi tái xuất và tạm nhập. Thủ tục hải quan trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để doanh nghiệp được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh