© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 06/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 56/TXNK-CST

V/v Hoàn thuế nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Deasun Vina

(Đ/c: Lô đất CN5.1B, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 161227/DSV/CV ngày 27/12/2016 của Công ty TNHH Daesun Vina về việc hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

Căn cứ Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hơp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với trường hợp nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước theo loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng sau đó xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Cục hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Deasun Vina được biết ./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng