Vi phạm hành chính về HQ

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 16/01/2018
  Việc xử phạt với trường hợp khai sai cú pháp trên "Số quản lý của DN nội bộ" trên TKNK tại chỗ

  DN tôi là chế xuất năm 2016, tôi có khai "Số quản lý của DN nội bộ" trên TKNK tại chỗ bị sai cú pháp. Tôi chỉ khai: #&số tkxk đối ứng, cty muốn sửa toàn bộ những tờ khai ấy, thì tôi có bị xử phạt hay không? Và mức phạt là bao nhiêu? Nếu như em không sửa tờ khai, thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

  Xem trả lời

 • 26/12/2017
  Khai sai tên hàng không ảnh hưởng đến số tiền thuế nhưng phải kiểm tra chuyên ngành

  Chúng tôi là công ty FDI 100% vốn đầu từ Hàn Quốc, chuyên gia công, sản xuất các bộ dây dùng cho máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi. Nguyên liệu của chúng tôi gồm các loại dây điện bọc cách điện bằng cao su, và bọc nhựa PVC. Chúng tôi có nhập 1 lô hàng vừa có dây bọc cao su, vừa bọc nhựa PVC nhưng do sơ xuất phần mềm quản lý chúng tôi đã lên tờ khai cho dây điện toàn bộ bọc cao su nhưng thực chất có một số loại bọc nhựa PVC. Về thuế NK của dây bọc nhựa PVC và cao su đều là 10%, tuy nhiên dây bọc PVC phải kiểm tra chất lượng. Vậy công ty chúng tôi đã khai sai tên hàng và mã HS không ảnh hưởng đến số tiền thuế nhưng khai sai tên hàng dẫn đến việc không KTCL dây điện. Vậy trường hợp của công ty chúng tôi mức xử phạt thế nào?

  Xem trả lời

 • 29/11/2017
  DOANH NGHIỆP XIN KHAI SỬA ĐƠN GIÁ CỦA MẶT HÀNG

  Ngày 06/10/2017, Doanh nghiệp có khai 1 tờ khai loại hình E31 ở Chi cục Hải Quan đầu tư gia công Hà Nội. Tới ngày 21/11/2017, trong quá trình làm hồ sơ thanh toán tiền hàng với đầu nước ngoài, Doanh nghiệp đã phát hiện tờ khai sai đơn giá và làm hồ sơ xin được khai sửa. Chúng tôi được biết tờ khai trong vòng 60 ngày và DN tự phát hiện sai sót yêu cầu sửa thì không bị xử phạt. Nhưng khi trình hồ sơ, cán bộ tiếp nhận không đồng ý cho sửa và dẫn ra khoản 2, điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP yêu cầu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ 1,000,000 VND đến 3,000,000 VND. Vậy chúng tôi muốn hỏi vấn đề xử phạt như thế nào?

  Xem trả lời

 • 03/11/2017
  Hỏi về việc không xử phạm VPHC về thuế có số tiền thuế chênh lệch không quá 2.000.000 đồng

  Theo khoản 4, điều 5 Nghị định 45/2016/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định này nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện. Nếu doanh nghiệp có một danh sách tờ khai khai bị sai thuế ( do áp đúng mã HS những thuế không tự nhảy ra); mức thuế chênh lệch của mỗi tờ khai trong danh sách đều nhỏ hơn 2.000.000 đồng; nhưng tổng thuế chênh lệch của tất cả các tờ khai trong danh sách trên thì vượt quá 2.000.000 đồng. Vậy trường hợp trên có thuộc trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 4 điều 5 ở trên hay không? Các vi phạm có số tiền thuế chênh lệch không quá 2.000.000 đồng là tính theo từng lô hàng hay tính trên căn cứ khác?

  Xem trả lời

 • 30/10/2017
  Xử lý vị phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

  Chúng tôi là doanh nghiệp FDI thông thường, ngày 27/05/2015 và ngày 27/07/2015 chúng tôi có mở tờ khai theo loại hình A12 để nhập máy móc tạo TSCĐ có danh mục miễn thuế nhập khẩu được hưởng ưu đãi của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi. Trong quá trình khai báo, nhân viên chúng tôi đã chọn nhầm mã biểu thuế đúng là B01 - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) và chọn mã miễn giảm XN061 – “Hàng NK tạo TSCĐ của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi” thành biểu thuế sai là B30 – Mã biểu thuế áp dụng cho đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và chọn nhầm mã miễn giảm XN062 - “Hàng NK tạo TSCĐ của dự án đầu tư vào địa bàn được ưu đãi”. Trong trường hợp trên thì thuế nhập khẩu và thuế VAT hàng nhập khẩu không thay đổi, đều như nhau. Đến ngày 25/09/2017, chúng tôi rà soát lại và phát hiện ra sai sót trên. Như vậy đã quá 2 năm kể từ ngày có hành vi sai phạm, trong trường hợp này khi chúng tôi xin khai sửa tờ khai thì có bị xử phạt không? Có được coi là quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu không thì áp dụng theo luật xử lý vị phạm nào? Và bị xử phạt theo điều nào?

  Xem trả lời

 • 27/10/2017
  KHAI SAI SỐ LƯỢNG SO VỚI THỰC TẾ TRÊN TỜ KHAI

  Ngày 2/10/2017 Công ty chúng tôi có đăng ký tờ khai, được phân luồng xanh nên chúng tôi đã lấy hàng trực tiếp và đưa về nhà máy. Nhưng do sơ suất của nhân viên truyền tờ khai, chúng tôi đã khai sai số lượng so với thực tế hàng hóa đã về. Đây là máy phụ trợ cho dệt sợi, nên chúng tôi đưa vào tài sản cố định của nội bộ công ty. Nay chúng tôi muốn hỏi có thể khai bổ sung thêm số lượng bị thiếu sót này không? Chúng tôi cần bổ sung những chứng từ gì để xin bổ sung vấn đề này?

  Xem trả lời

 • 19/10/2017
  Khai thuế sai do hệ thống VNACCS/VCIS nhảy sai thuế suất.

  Chúng tôi đã thực hiện khai báo xuất khẩu cho một mục hàng có mã số HS là 80030090. Khi khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, thuế suất tự động nhảy ra cho mã số HS này là 0% và Tờ khai vẫn được thông quan bình thường với mức thuế suất 0% như trên. Gần đây, hải quan thông báo mã HS 80030090 có mức thuế XK là 5% và đề nghị doanh nghiệp phải sửa lại thuế suất xuất khẩu trên TKXK và nộp thuế theo đúng quy định. Vậy chúng tôi xin hỏi, nếu việc khai sai số thuế như trên là khách quan, do doanh nghiệp không biết thì chúng tôi có phải nộp phạt chậm nộp thuế xuất khẩu hay không?

  Xem trả lời

 • 18/10/2017
  Phạt bổ sung tờ khai quá 60 ngày

  Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế cho một số loại nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình A12. Theo đó các tờ khai xuất khẩu sản phẩm phải kê khai nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu thì mới đủ điều kiện hoàn thuế theo điểm d khoản 3 điều 36 nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ. Vì cập nhập chính sách thuế muộn nên có khoảng 300 tờ khai xuất khẩu mở từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2017 đã chưa kê khai nội dung trên. Nay đơn vị muốn kê khai nội dung đó trên khoảng 300 tờ khai xuất khẩu (đã quá hạn 60 ngày). Vậy xin cho hỏi mức phạt đối với trường hợp này của đơn vị tôi cụ thể là như thế nào? Được biết các mức xử phạt đều áp dụng cho hành vi không khai hoặc khai sai, trong trường hợp này đơn vị có bị phạt đối với mỗi tờ khai hay không? Hoặc có thể xem việc chưa khai bổ sung nguồn gốc NL của 300 tờ khai trên là 1 hành vi vi phạm và do số lượng tờ khai nhiều nên sẽ bị tăng nặng được hay không (vì đều được phát hiện tại một thời điểm trong quá trình đơn vị rà soát hồ sơ hoàn thuế).

  Xem trả lời

 • 05/10/2017
  Thủ tục và thuế hàng tái nhập phạt VPHC quá hạn

  Năm 2014, Công ty mở tờ khai tạm xuất sửa chữa tại Chi cục HQ Thống Nhất. Thời hạn tái nhập 02 năm. Hiện tại bên đối tác vẫn chưa sửa chữa xong vẫn chưa tái nhập về. Đến năm 2017, Cty tra soát lại thì phát hiện tờ khai tạm xuất đã hết hạn, Công ty có làm công văn xin gia hạn thời gian tái nhập cho tk tạm xuất trên. Chi cục HQ Thống Nhất đã tiếp nhận và xử lý vi phạm hành chính về việc quá hạn thời gian tái nhập; đồng thời cũng có văn bản không chấp thuận về việc gia hạn thời gian tái nhập của lô hàng trên. Khi lô hàng trên sửa chữa xong, cty muốn tái nhập về thì Cty vẫn mở loại hình tái nhập tương ứng với tk tạm xuất đã mở hay loại hình khác? (vì hiện tại HQ Thống Nhất không đồng ý cho gia hạn thời hạn tái nhập). 2/Chính sách thuế cho tờ khai tái nhập của lô hàng trên như thế nào?

  Xem trả lời

 • 01/09/2017
  Xử phạt vi phạm

  Liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, hiện công ty chúng tôi có 2 vướng mắc: 1. Sửa tờ mã số hàng hóa trong khi làm thủ tục (trước khi kiểm hóa) : Công ty chúng tôi có đăng ký tờ khai nhập SXXK (E31) mặt hàng thanh thép tròn không gỉ, cán nóng với mã HS 72.223010 (thuế suất NK 10%). Sau đó Doanh nghiệp tự phát hiện và sửa mã HS thành 72.221100 (thuế suất NK 0%). Với hành vi trên Doanh nghiệp có bị phạt hành chính theo điểm 1,b, khoảng 5, điều 1, Nghị định 45/2016/NĐ-CP " Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm , hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế...". Theo Doanh nghiệp hiểu thì trong trường hợp trên, Doanh nghiệp không có hành vi gian lận thuế. Vì nếu áp thuế 10%, khi có chuyển đổi mục đích sử dung, hay dư thừa doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế nhiều hơn cho nhà nước (10 % thay vì 0%). Doanh nhiệp thấy quy định phạt hành chính trên chỉ nên áp dung trong trường hợp khai tăng số tiền thuế được miễn, giảm hoàn, không thu đối với hồ sơ xin hoàn thuế, không thu thuế. Còn áp dụng đối với đăng ký tờ khai nhập thì không hợp lý. 2. Sử tờ khai dẫn đến tăng thuế NK, giảm thuế tự vệ. Doanh nhiệp đăng ký tờ khai nhập loại hình A12, mặt hàng: Thanh thép tròn hợp kim, cán nóng, Mã HS 72.28.3010 với thuế suất NK 0% & thuế suất tự vệ, chống bán phá giá 15.4 %. - Kết quả phân tích, phân loại : Thanh thép tròn không gỉ, cán nguội, Mã HS 72.22.2010 với thuế suất NK 10% & không thuộc đối tượng phải nộp thuế tự vệ, chống bán phá giá. - Hải quan chỉ thị sửa TK (sửa tên hàng & mã H.S) theo kết quả phân tích, phân loại. Tuy nhiên khi sửa TK tên hàng và mã số HS theo chỉ thị, Doanh nghiệp chỉ nhập lại thuế suất NK là 10%, mà quên khai báo lại thuế tự vệ, chống bán phá giá mà vẫn theo khai báo ban đầu (vẫn để thuế tự vệ, chống bán phá giá 15.4%). Vì khi sửa TK, phần mềm không tự cập nhật thuế suất. Công chức hải quan và doanh nghiệp đều không phát hiện để sửa thuế tự vệ xuống 0%Tk sửa tăng thuế NK 10% và Doanh nghiệp bị phạt 20 % số tiền thuế NK tăng thêm. Trong khi thực tế Doanh nghiệp đã nộp dư thuế tự vệ 15.4 %, tức tính tổng thì trong trường hợp này Doanh nghiệp khai thừa số thuế phải nộp. - Sau khi phát hiện mặt hàng trên không chịu thuế tự vệ, chống bán phá giá, Doanh nghiệp làm hồ sơ xin hoàn số tiền thuế tự vệ, chống bán phá giá đã nộp,  cơ quan hải quan yêu cầu sửa Tờ khai AMA thuế tự vệ xuống 0%  và tiếp tục phạt hành chính 1tr vì sửa TK sau 60 ngày thông quan. Vậy trong trường hợp trên Doanh nghiệp bị phạt 2 lần. Việc xử phạt 20 % số tiền thuế nhập khẩu tăng thêm trong khi sửa TK lần 1 có đúng theo quy định không ? Và sau khi sửa lần 2 (giảm thuế tự vệ, chống bàn phá giá từ 15.4% xuống 0%) thì Doanh nghiệp có thể làm công văn xin hoàn lại số tiền phạt 20% thuế NK tăng thêm phát sinh của việc sửa tờ khai lần 1 không?

  Xem trả lời