Xin xác định xuất xứ, bao bì nhãn mác hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Điện tử ONFU)
Xin xác định xuất xứ, bao bì nhãn mác hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Điện tử ONFU)
Số hiệu 1463/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 27/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Xin xác định xuất xứ, bao bì nhãn mác hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Điện tử ONFU)
Xin xác định xuất xứ, bao bì nhãn mác hàng xuất khẩu (Công ty TNHH Điện tử ONFU)