Xin tạm áp mã HS lần đầu và không bị xử phạt vi phạm hành chính của Công ty (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Shinhan Vina)
Xin tạm áp mã HS lần đầu và không bị xử phạt vi phạm hành chính của Công ty (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Shinhan Vina)
Số hiệu 697/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 16/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Xin tạm áp mã HS lần đầu và không bị xử phạt vi phạm hành chính của Công ty (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Shinhan Vina)
Xin tạm áp mã HS lần đầu và không bị xử phạt vi phạm hành chính của Công ty (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Shinhan Vina)