Xác nhận mã HS mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh (Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 14/06/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3826/TCHQ-TXNK

V/v Xác nhận mã HS mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam

(Ô số 3, tầng 4, tòa nhà Văn phòng, 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 018/2017/ALVN-CV ngày 17/5/2017 của Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam về việc xin xác nhận mã HS của hàng hóa nhập khấu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 6287/HQHP-TXNK ngày 30/5/2017;

Mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh dòng điện không quá 11A thuộc nhóm 85.36 "Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đầu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đầu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000 V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang", phân nhóm 8536.50 " - Thiết bị đóng ngăt mạch khác ", phân nhóm " - - Công tắc điện tử dùng cho mạch xoay chiều gồm mạch vào và mạch ra kết nối điều khiển bằng quang học (công tắc dùng cho mạch xoay chiều điều khiển bằng thyristor); công tắc điện tử, kể cả công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử gồm một tramito và một chip logic (công nghệ chip-on-chip) dùng cho điện áp không quá 1.000 V; công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho dòng điện không quả 11 A", mã số 8536.50.51 " - - - Dòng điện dưới 16A"

Vậy Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Xác nhận mã HS mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh (Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam)
Số hiệu 3826/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 12/06/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xác nhận mã HS mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh (Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam)
Xác nhận mã HS mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh (Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam)