Vướng mắc về thuế và thủ tục khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp thường (Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam)
Vướng mắc về thuế và thủ tục khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp thường (Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam)
Số hiệu 1067/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 29/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc về thuế và thủ tục khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp thường (Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam)
Vướng mắc về thuế và thủ tục khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp thường (Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam)