V/v Xuất khẩu mặt hàng đá mài là đá vôi trắng (Công ty CP sản xuất và nhập khẩu Vạn Phúc)
V/v Xuất khẩu mặt hàng đá mài là đá vôi trắng (Công ty CP sản xuất và nhập khẩu Vạn Phúc)
Số hiệu 178/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 03/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xuất khẩu mặt hàng đá mài là đá vôi trắng (Công ty CP sản xuất và nhập khẩu Vạn Phúc)
V/v Xuất khẩu mặt hàng đá mài là đá vôi trắng (Công ty CP sản xuất và nhập khẩu Vạn Phúc)