V/v Xuất khẩu mặt hàng bột đá CaCO3 nguồn gốc từ đá phong hóa (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế Sơn Hà)
V/v Xuất khẩu mặt hàng bột đá CaCO3 nguồn gốc từ đá phong hóa (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế Sơn Hà)
Số hiệu 177/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 03/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xuất khẩu mặt hàng bột đá CaCO3 nguồn gốc từ đá phong hóa (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế Sơn Hà)
V/v Xuất khẩu mặt hàng bột đá CaCO3 nguồn gốc từ đá phong hóa (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế Sơn Hà)