Văn bản hết hiệu lực
V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Số hiệu NĐ97/2010/NĐ-CP Ngày văn bản 21/09/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp