V/v Xử lý vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 03/06/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5005/TCHQ-PC

V/v Xử lý vi phạm hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam

(Địa chỉ: số 19, ngõ 59 Láng Hạ, Thành Công , Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số MAV/COR/15E004 đề ngày 19/5/2015 của Công ty cổ phần MILLENNIUM ASIA VIỆT NAM đề nghị giải đáp thắc mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi xem xét nội dung công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về khai hải quan, Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt đối với trường hợp khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan mà không vi phạm về thuế.

Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Việc xử phạt phải căn cứ vào hồ sơ vụ việc và hành vi vi phạm cụ thể, đối chiếu các quy định tại Điều 5, Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP nêu trên để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục thông báo để Quý Công ty biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

V/v Xử lý vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)
Số hiệu 5005/TCHQ-PC Ngày văn bản 02/06/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)
V/v Xử lý vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)