V/v Xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công (Cty TNHH May Nien Hsing Việt Nam)
V/v Xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công (Cty TNHH May Nien Hsing Việt Nam)
Số hiệu 10557/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 11/11/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công (Cty TNHH May Nien Hsing Việt Nam)
V/v Xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công (Cty TNHH May Nien Hsing Việt Nam)