V/v Vướng mắc xử phạt (Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h35 ngày 17/07/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4035/TCHQ-PC

V/v Vướng mắc xử phạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam)

(Đ/c: Lô B3, đường N14&D4, KCN Đông An II, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Trả lời công văn số 06/ADORA-HQ/2013 của Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam) về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính hành vi không nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đúng thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế hoặc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009)

Việc xử phạt sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, tình tiết tăng năng, giảm nhẹ để xác định mức phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Vướng mắc xử phạt (Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam))
Số hiệu 4035/TCHQ-PC Ngày văn bản 17/07/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc xử phạt (Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam))
V/v Vướng mắc xử phạt (Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam))