V/v Vướng mắc thủ tục khai báo vận chuyển độc lập (Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h25 ngày 29/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 1054/GSQL-GQ3

V/v Vướng mắc thủ tục khai báo vận chuyển độc lập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK

(Địa chỉ: Tập thể Công ty XNK và Đầu tư ngõ 149/62 đường Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 34-2017/XNK ngày 25/4/2017 của Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan năm 2013 và điểm d khoản 6 Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trong thời gian quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, nếu người khai hải quan thực hiện trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác thì phải thông báo và được sự đồng ý của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu trước khi thực hiện. Cơ quan hải quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của người khai hải quan.

Do vậy, trong quá trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh, trường hợp phương tiện vận tải gặp sự cố không thể hoàn tất hành trình như trình bày tại công văn số 34-2017/XNK nêu trên thì Công ty có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu (Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai) và thực hiện khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập trên Hệ thống.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ khoản 3 Điều 41 Quy trình ban hành theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan để thực hiện, theo đó, căn cứ thông tin khai bổ sung của tờ khai vận chuyển độc lập trên Hệ thống và văn bản do Công ty gửi để xem xét chấp nhận việc khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

 

 

 

V/v Vướng mắc thủ tục khai báo vận chuyển độc lập (Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK)
Số hiệu 1054/GSQL-GQ3 Ngày văn bản 26/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc thủ tục khai báo vận chuyển độc lập (Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK)
V/v Vướng mắc thủ tục khai báo vận chuyển độc lập (Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK)