V/v Về việc nộp hồ sơ thanh khoản (Công ty TNHH You Young Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 08/10/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5859/TCHQ-PC

V/v Về việc nộp hồ sơ thanh khoản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH You Young Vina

(Địa chỉ: Lô E11, 12, 15, 16 KCN Việt Hưng 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trả lời văn bản số 209/2013/YYVN-CV ngày 24/09/2013 của Công ty TNHH You Young Vina về việc nộp hồ sơ thanh khoản trễ hạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản không bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/06/2007 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009).

Việc xử phạt sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, tình tiết giảm nhẹ để xem xét xử phạt Công ty ở mức tối thiểu của khung tiền phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết/.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Về việc nộp hồ sơ thanh khoản (Công ty TNHH You Young Vina)
Số hiệu 5859/TCHQ-PC Ngày văn bản 04/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Về việc nộp hồ sơ thanh khoản (Công ty TNHH You Young Vina)
V/v Về việc nộp hồ sơ thanh khoản (Công ty TNHH You Young Vina)