V/v Tư vấn thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị thuê, mượn (Cty TNHH Nagae VN)
V/v Tư vấn thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị thuê, mượn (Cty TNHH Nagae VN)
Số hiệu 638/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 31/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Tư vấn thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị thuê, mượn (Cty TNHH Nagae VN)
V/v Tư vấn thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị thuê, mượn (Cty TNHH Nagae VN)