V/v Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
V/v Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Số hiệu 725/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 07/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
V/v Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển