V/v Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Cty TNHH Cơ khí KAO-MENG (VN))
V/v Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Cty TNHH Cơ khí KAO-MENG (VN))
Số hiệu 2131/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 29/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Cty TNHH Cơ khí KAO-MENG (VN))
V/v Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Cty TNHH Cơ khí KAO-MENG (VN))