V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
Số hiệu 1644/QĐ-BNN-BVTV Ngày văn bản 03/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ