V/v Thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng điện kết hợp với xăng (Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 17/10/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 12597/TCHQ-TXNK

V/v Thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng điện kết hợp với xăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao

(Phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 037/2014/EX-VSM ngày 12/09/2014 của Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao về việc xin hưởng ưu đãi thuế TTĐB cho xe ô tô chạy bằng điện kết hợp năng lượng xăng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB:

Trường hợp xe New Outlander PHEV nhập khẩu của Công ty nếu được xác định là "Xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại điểm 4đ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiêu liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam" thì được áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều 7 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12.

Để có cơ sở xác định thuế suất thuế TTĐB theo quy định trên phải căn cứ tiêu chuẩn của nhà sản xuất, Giấy chứng nhận của cơ quan chuyên ngành xác nhận là xe ô tô được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiên liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

V/v Thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng điện kết hợp với xăng (Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao)
Số hiệu 12597/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 15/10/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng điện kết hợp với xăng (Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao)
V/v Thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng điện kết hợp với xăng (Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao)