V/v Thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Nội Bài)
V/v Thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Nội Bài)
Số hiệu 520/BTC-TCHQ Ngày văn bản 13/01/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Nội Bài)
V/v Thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Nội Bài)