V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

Công văn cập nhật lúc 16h55 ngày 14/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 302/BTC-TCHQ

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

                                       

Kính gửi:  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính nhận được văn bản của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về vướng mắc trong việc tính và thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối  với mặt hàng xe ô tô cứu hỏa. Để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại điều 2 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 thì mặt hàng xe ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ một số loại xe chở người có tính chất đặc biệt như "xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân, xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông".

Theo Danh mục biểu thuế XNK hiện hành và tiêu chuẩn Việt nam về các phương tiện cơ giới đường bộ thì mặt hàng xe ô tô cứu hỏa có thiết kế cabin đơn hoặc kép, có téc nước cùng các dụng cụ cứu hỏa như thang, vòi nước, có thiết kế chỗ bám cho lính cứu hỏa là loại xe chuyên dùng và thuộc nhóm 8705.

Căn cứ các quy định nêu trên thì mặt hàng xe ô tô cứu hỏa được nhập khẩu nguyên thủy, chưa cải tạo thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt
Số hiệu CV 302/BTC-TCHQ Ngày văn bản 07/01/2010
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt