V/v Thuê kho bên ngoài DNCX (Công ty TNHH Nitto Việt Nam; HQ Hải Phòng; HQ Bắc Ninh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h15 ngày 05/10/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 9478/TCHQ-GSQL

V/v Thuê kho bên ngoài DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - Công ty TNHH Nitto Việt Nam;

(Đ/c: Nhà xưởng RBF-E/F, số 108 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh)

- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;

- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 20160711/CV-NITTO/01 ngày 21/7/2016 của Công ty TNHH Nitto Việt Nam về việc đề nghị thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Nippon Express bên ngoài DNCX; trên cơ sở biên bản kiểm tra điều kiện thuê kho gửi kèm công văn số 1062/HQBN-NY ngày 14/09/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Nitto Việt Nam được thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Nippon Express, địa chỉ kho thuê tại CN5, 6B khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính Công ty TNHH Nitto Việt Nam, không được thực hiện sản xuất tại kho thuê này.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ trụ sở Công ty TNHH Nitto Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Giao Cục Hải quan Tp.Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện việc phối hợp và quản lý đối với hàng hóa gửi vào kho thuê bên ngoài DNCX theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Nitto Việt Nam được biết, thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

V/v Thuê kho bên ngoài DNCX (Công ty TNHH Nitto Việt Nam; HQ Hải Phòng; HQ Bắc Ninh)
Số hiệu 9478/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuê kho bên ngoài DNCX (Công ty TNHH Nitto Việt Nam; HQ Hải Phòng; HQ Bắc Ninh)
V/v Thuê kho bên ngoài DNCX (Công ty TNHH Nitto Việt Nam; HQ Hải Phòng; HQ Bắc Ninh)