V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp (Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung)
V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp (Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung)
Số hiệu 346/TXNK-CST Ngày văn bản 29/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp (Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung)
V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp (Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung)