V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC
V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC
Số hiệu 3390/BTC-CST Ngày văn bản 15/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC
V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC