V/v Thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử (các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ)
V/v Thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử (các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ)
Số hiệu 17663/BTC-TCHQ Ngày văn bản 13/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử (các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ)
V/v Thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử (các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ)