V/v Thực hiện công văn số 1990/TCHQ-GSQL về vận chuyển độc lập
V/v Thực hiện công văn số 1990/TCHQ-GSQL về vận chuyển độc lập
Số hiệu 738/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 13/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thực hiện công văn số 1990/TCHQ-GSQL về vận chuyển độc lập
V/v Thực hiện công văn số 1990/TCHQ-GSQL về vận chuyển độc lập