V/v Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu sản xuất khẩu (Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam)
V/v Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu sản xuất khẩu (Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam)
Số hiệu 148/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 27/01/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu sản xuất khẩu (Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam)
V/v Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu sản xuất khẩu (Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam)