V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công (Cty TAISHODO Việt Nam)
V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công (Cty TAISHODO Việt Nam)
Số hiệu 8082/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/09/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công (Cty TAISHODO Việt Nam)
V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công (Cty TAISHODO Việt Nam)