V/v Thủ tục Hải quan tại khu chuyển tải Gò Gia - Vũng Tàu
V/v Thủ tục Hải quan tại khu chuyển tải Gò Gia - Vũng Tàu
Số hiệu 322/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 23/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục Hải quan tại khu chuyển tải Gò Gia - Vũng Tàu
V/v Thủ tục Hải quan tại khu chuyển tải Gò Gia - Vũng Tàu