V/v Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công bị lỗi sử dụng để biếu tặng (Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công bị lỗi sử dụng để biếu tặng (Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam)
Số hiệu 10092/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 30/10/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công bị lỗi sử dụng để biếu tặng (Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công bị lỗi sử dụng để biếu tặng (Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam)