V/v Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu không thanh toán của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Nagae Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu không thanh toán của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Nagae Việt Nam)
Số hiệu 1832/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 22/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu không thanh toán của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Nagae Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu không thanh toán của doanh nghiệp chế xuất (Cty TNHH Nagae Việt Nam)