V/v Thủ tục hải quan (Công ty TNHH Nippon Mechatronics Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h35 ngày 03/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 657/GSQL-GQ2

V/v Thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Nippon Mechatronics Việt Nam

(Đ/c: Lô 37,38,39 Khu CN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 209/2017-CV-BC ngày 23/3/2017 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với sản phẩm gia công chuyển tiếp: đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 63 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc thiết bị sau khi kết thúc hợp đồng gia công: đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết. Khi thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công của Công ty để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan (Công ty TNHH Nippon Mechatronics Việt Nam)
Số hiệu 657/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 31/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan (Công ty TNHH Nippon Mechatronics Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan (Công ty TNHH Nippon Mechatronics Việt Nam)