V/v Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
V/v Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Số hiệu 205/QĐ-QLD Ngày văn bản 17/05/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
V/v Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
V/v Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm