V/v Thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Các doanh nghiệp XNK)
V/v Thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Các doanh nghiệp XNK)
Số hiệu 10983/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 21/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Các doanh nghiệp XNK)
V/v Thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Các doanh nghiệp XNK)