V/v Thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức bán phế liệu (Công ty TNHH Olympus Việt Nam)
V/v Thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức bán phế liệu (Công ty TNHH Olympus Việt Nam)
Số hiệu 1786/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 16/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức bán phế liệu (Công ty TNHH Olympus Việt Nam)
V/v Thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức bán phế liệu (Công ty TNHH Olympus Việt Nam)