V/v Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
V/v Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
Số hiệu 686/QĐ-BNN-TY Ngày văn bản 10/03/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
V/v Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
V/v Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ