Văn bản hết hiệu lực
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Số hiệu NĐ112/2010/NĐ-CP Ngày văn bản 01/12/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại