V/v Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc ựược cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
V/v Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc ựược cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Số hiệu 91/QĐ-QLD Ngày văn bản 10/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
V/v Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc ựược cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
V/v Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc ựược cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam