V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
Số hiệu NĐ 92/2011/NĐ-CP Ngày văn bản 17/10/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế