V/v Nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
V/v Nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Số hiệu 609/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 28/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
V/v Nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng