V/v Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011
V/v Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011
Số hiệu CV 4952/BTC-TCDN Ngày văn bản 18/04/2011
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011
V/v Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011