V/v Mua lốp ô tô đã qua sử dụng và quần áo cũ tồn đọng (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng)
V/v Mua lốp ô tô đã qua sử dụng và quần áo cũ tồn đọng (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng)
Số hiệu 892/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 29/01/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Mua lốp ô tô đã qua sử dụng và quần áo cũ tồn đọng (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng)
V/v Mua lốp ô tô đã qua sử dụng và quần áo cũ tồn đọng (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng)