V/v Khai hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Ami)
V/v Khai hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Ami)
Số hiệu 184/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 03/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Khai hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Ami)
V/v Khai hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Ami)