V/v Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
V/v Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 89/2016/TTLT-BTC-BCT Ngày văn bản 23/06/2016
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương,Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
V/v Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia