V/v Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản (Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)
V/v Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản (Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)
Số hiệu 1104/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản (Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)
V/v Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản (Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo)