V/v Hướng dẫn thủ tục xử lý thuế và hải quan đối với hàng tái nhập tái chế (Công ty TNHH CN Cao su Cheng Tai)
V/v Hướng dẫn thủ tục xử lý thuế và hải quan đối với hàng tái nhập tái chế (Công ty TNHH CN Cao su Cheng Tai)
Số hiệu 2330/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 26/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục xử lý thuế và hải quan đối với hàng tái nhập tái chế (Công ty TNHH CN Cao su Cheng Tai)
V/v Hướng dẫn thủ tục xử lý thuế và hải quan đối với hàng tái nhập tái chế (Công ty TNHH CN Cao su Cheng Tai)