V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 27/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 835/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh

(Đ/c: thông I, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 15/KLM-CV ngày 12/04/2017 của Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh về việc xuất trả đối tác đặt gia công phế liệu, phế phẩm thu được sau quá trình thực hiện hoạt động gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục 1 chương 6 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về nhận gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài thì nếu trong thoả thuận hợp đồng có nội dung trả lại phế liệu, phế phẩm từ hoạt động gia công cho đối tác đặt gia công thì Công ty căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó, lưu ý Công ty nếu phế liệu, phế phẩm thu được là chất thải nguy hại thì việc xuất khẩu ra nước ngoài còn phải thực hiện theo đúng quy định tại Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng mà Việt Nam là thành viên.

Riêng về phế liệu, phế phẩm có chứa vàng, bạc, đề nghị Công ty căn cứ thêm quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về nội dung này thì liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh)
Số hiệu 835/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 26/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh)