V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 12/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 955/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam

(Đ/c: Lô B12, Khu CN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang)

Trả lời công văn số 20170310TYEV của Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam vướng mắc về việc xuất nhập khẩu sách hướng dẫn và việc chuyển giao nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật xuất bản thì trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh, không phải đề nghị cấp giấy phép đã được liệt kê cụ thể. Do vậy, Công ty căn cứ quy định này đối chiếu với thực tế hàng hoá để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc phát sinh thì đề nghị liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

2. Căn cứ theo quy định tại Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo đó Công ty có trách nhiệm thông báo phương án xử lý theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL cho cơ quan hải quan và thực hiện thủ tục theo phương án đã thông báo, không quy định thủ tục phê duyệt của cơ quan hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiên./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)
Số hiệu 955/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 11/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)